Fole Vatlings

Visby är ju känt som den medeltida staden. Men det finns faktiskt en del medeltida bebyggelse bevarad även utanför Visby.

Här vid Vatlings i Fole kan du se denna högresta byggnad har sitt ursprung från medeltiden. Det är möjigt att inspiration har hämtats från bebyggelsen i Visby innerstad.

Den medeltida byggnaden är uppförd i tre plan, med högrest takfall klätt med faltak.  Bottenvåningen inrymmer bl.a. en kryssvälvd förstuga samt ett litet tunnvälvt förrådsrum, på andra våningen ett rum täckt av ett bjälklag samt på tredje våningen ett tunnvälvt rum med rundbågig hissport på gaveln.

Invändigt förbinds de olika våningsplanen med en smal stentrappa i murverket. I jämnhöjd med andra våningen har det tidigare funnits en svalgång.

Den medeltida bebyggelsen som finns bevarad på landsbygden på Gotland är unik för Sverige. Tillgången till sten har gett möjligheter att bygga robusta byggnader som stått sig väl över tid.

Bra att veta för dig som besökare

  • Fastigheten ägs privat och används som privat bostad.
  • Det finns ingen avsedd parkering.
  • Informationsskylten finns vid vägen och går att läsa utan att göra intrång på den privata tomten.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla

Information

Socken: Fole
Karaktär: Medeltida bebyggelse
Fastighetsägare: Privat
Skyddsform: Byggnadsminne

Besöksplatser i närheten

Bro Stainkalm