Fide Kulturväg

Förutom de karaktäristiska stenurarna som kantar vägen, lägg märke till de flertalet byggnader med ag- och flistak.

Foto: Åsa Englund

Gårdarna längs vägen är byggda för mer än 200 år sedan, här finns också lämningar från medeltiden.

Byggnaderna och markerna omges av stenmurar, som på Gotland kallas för vast eller tun. Stenmurarna markerar ägogränser och håller djuren borta från de dyrbara odlingsmarkerna.

Kontakt

Serviceinformation

Information

Väg 504 sträcker sig mellan Öja- Fide- Hamra.

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga.