Etelhem Bendesbacke

illustration fornborg

Illustration fornborg. Illustration: Ulla Sjöswärd

Högt uppe på en utskjutande bergsudde i vad som förr var en myrmark ligger fornborgen Bendesborg/Bendesbacke. Den ligger på gränsen mellan Stånga och Etelhem som tidigare var en tingsgräns.

Från fornborgen har man god utsikt över den idag uppodlade Tängling myr. Myren var under forntiden en stor insjö, som tillsammans med Hageby träsk och Lojstasjöarna ingick i ett vattensystem som via Strömmaån och Närkån förband inlandet med havet i öster. Kanske användes vattensystemet redan under forntiden och borgens placering får då en naturlig förklaring som kontrollborg för denna farled.

Bygderna vid borgens läga var under forntiden väl etablerade - kanske har borgen använts av båda socknarna. Under orostider kan den ha använts som tillflyktsplats och under lugnare perioder som tingsplats.

Fornborgen vid Bendesbacke består av en huvudborg och en förborg mot söder. Huvudborgen är 200 x 90 m och ligger på bergets krön. Där borgen inte kantas av branta sidor finns kraftigt uppbyggda vallar. Konstruktionen med huvudborg och förborg tyder på att borgen kan ha anlagts för försvar och kontroll.

Bra att veta för dig som besökare

  • Det betar lamm och nöt i hagen
  • Från parkeringen till fornborgen leder en stig. För att komma till fornborgen behöver stättor passeras.
  • Det kan vara blött, så gummistövlar kan vara bra att ha med!
  • Lämningen ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Etelhem/Stånga
Karaktär: Fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.