Eskelhem Ullviar rojr

Bronsåldersröse Ullviar rojr.

Bronsåldersröse Ullviar rojr. Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Kan du tänka dig att röset Ullviar rojr, en gång låg längs med kustlinjen? Det är nämligen så att flera av de fornlämningar tidigare låg längs med kustlinjen. På grund av landhöjningen har landskapet förändrats och vi hittar fornlämningarna längre in på land.

Ullviar rojr är ett bronsåldersröse som är 4 meter högt och 37 meter i diameter. Söder om röset står en sten som skulle kunna vara röstes sydsten. Det är vanligt att man hittar resta stenar eller kista av stenhällar just söder om rösena. Man tror att det kan ha att göra med väderstreckens betydelse och att just söder var ett heligt väderstreck.

Bronsåldern

Bornsåldern ägde rum ca 1800-500 f. Kr. Människorna levde av jakt, fiske, boskapsskötsel och jordbruk. Gravarna placerades ofta i utkanten av deras områden för att markera revir.

Rösena har ofta haft en lång användningsperiod och använts som begravningsplats åt flera personer. Rösena kan kanske se ut som en stenhög, men under stenmassorna finns staplade murar, torn och ibland kistor av kalkstenshällar.

Bra att veta för dig som besökare

  • Marken, och grusvägen ned ägs privat, tänk på att visa hänsyn.
  • Från parkeringen till röset är det ca 200 meter att gå läng skogsväg/stig.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Eskelhem
Karaktär: Röse
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.