Eksta Stora Karlsö

Stora Karlsö

Fyrbyn Stora Karlsö Foto: Lena Lavergren

På Stora Karlsö möts du av tusentals fåglar, orkidéer i mängder och en natur med dramatiska former. Du kan följa med på en guidad tur och uppleva blommornas färger, kulturhistoria och havets närhet.

Utöver den magnifika naturen finns här även lämningar från stenåldersbosättningar. Många av lämningarna har hittats i grottan Stora Förvar. Vid utgrävningar har fynd gjorts från framförallt den yngre stenåldern. Om du vandrar runt ön kan du se de ca 3000 år gamla bronsåldersrösena.

Också på Stora Karlsö har Gotlands kalkstensbrytning lämnat avtryck i form av stenbrott. Brytningen av sten tror man har skett under medeltiden, man har inte hittat någar lämningar som tyder på senare brytning.

Lammen har ända sedan stenåldern haft en stor betydelse för Stora Karlsö. Under hundratals år har ön betades av gutefår, en uråldrig fårras, men sedan 1887 breder växtligheten ut sig fritt. Skillnaden är stor mellan Stora och Lilla Karlsö, där fåren ännu håller landskapet öppet och kargt. På Stora Karlsö finns idag flera täta partier med ask, lönn, finnoxel och många andra växter – orkidéer, lavar och mossor. 

1887 byggdes en fyr på Stora Karlsö och ön fick då bofast befolkning. Under 1900-talet har fyren kompletterades med fler byggnader, bland annat en fyrvaktarbostad. Området är idag byggndsminne.

Bra att veta för dig som besökare

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Rast-/övernattningsstuga
  • Servering
  • Stig
  • Tillgänglighet
  • Toalett

Information

Socken: Eksta
Karaktär: Boplats
Markägare: Karlsö Jagt och djurskyddsförening
Skyddsform: Byggnadsminine, fornlämning, naturreservet
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.