Burs Tomtbod fiskeläge

Tomtbods fiskeläge

Tomtbods fiskeläge Foto: Kristin Löfstrand

Vid strandängarna i Burs på södra Gotland ligger fiskeläget Tomtbod. Idag är dess ålderdomliga bebyggelse, som berättar om Gotlands långa fisketraditioner, skyddat som byggnadsminne.

Gotlands bönder ägde ofta en strandbod i ett fiskeläge vid kusten. Redan på 1600-talet berättas det om fiskeläget Tomtbod Strandbod som senare fick namnet Tomtbod. En gång var detta ett stort fiskeläge som även nyttjades av grannsocknarnas bönder.

Idag finns ca trettio strandbodar kvar. De är byggda i både sten och trä med flacka tak. Från början användes stora sandstenskivor, flis, att täcka taken, idag är några ersatta med takpapp. På bilden nedan ser du en av bodarna som fortfarande har det karaktäristiska flistaket kvar.

Den öppna platsen där näten hängdes på tork, gistgarden, ser man fortfarande. Kvar finns också en enkel variant av fyr, lysstång. Det är en lång och hög stolpe med en järnkorg högst upp. Lysstången tjänade en viktig roll för att fiskarna skulle kunna navigera i mörkret.

När fiskeläget var aktivt samlades man här under några intensiva veckor under vår och höst. Här vid Tomtbod kan du se resterna av ett aktivt fiskeläge, bodarna var då främst redskapsskjul. Skorstenarna avslöjar att några av bodarna har varit inredda med eldstäder.

Fiskarna som fångades var främst strömming som saltades i tunnor för att kunna användas dagligen året om.

Redskapen tillverkades hemma. Strömmingsgarnet gjordes av en och en halv mil lång spunnen lintråd som bands upp i 34 000 knutar. Repet upptill gjordes av tagel eller kohår. Flötena tillverkades av bark och sänken av stenar som man borrat hål i, ett tidskrävande arbete som kunde ta hela vintern att slutföra.

Fiskebod med flistak

Fiskebod med flistak Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som besökare

  • Parkering, där även informationsskylten finns, ligger i direktanslutning till fiskeläget
  • Bodarna är privatägda. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Torrdass

Information

Socken: Burs
Karaktär: Fiskeläge
Ägare: Privat
Skyddsform: Byggnadsminne