Bunge Prästgårdsruin

Bunge prästgårdsruin

Bunge prästgårdsruin Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Under 1300-talet låg här en ståtlig byggnad. Flera våningar hög med rikt utsirade portaler och fönsteröppningar.

I början av 1800-talet fanns ännu murana och portarna kvar. Under 1850-talet revs resterna för att återanvända materialet till en gård i Fårösund. Ruinen som finns kvar idag är 16x8 meter. Det går att avläsa de två rummen och öppningen mellan rummen. Tar du ett varv runt ruinen kan du se ett romanskt fönster med uthuggen infattning, en ingång, rundbågigt fönster och mindre öppningar.

Vid konserveringen 1940 flyttades huggna utsirade byggnadsdetaljer till Bungemuseet. Bungemuseet hittar du strax norr om kyrkan.

Bra att veta för dig som besökare

  • Prästgårdsruinen ligger i anslutning till Bunge kyrka där parkering finns.
  • Tänk på att visa hänsyn när du vistas på platsen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Bunge
Karaktär: Medeltida ruin
Markägare: Visby stift
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.