Boge Vike Minnesgård

Mangårdsbyggnaden och flygel med faltak

Mangårdsbyggnaden och flygel med faltak . Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Här, vid Vike minnesgård, kan du uppleva ett ålderdomligt kulturlandskap som visar på gotländska traditionella byggnadstekniker och material.

Gården visar hur man levde och brukade jorden under självförsörjningsförhållanden där fisket var minst lika viktigt som jordbruket. Gårdens närhet till havet gav goda förutsättningar till både jordbruk och fiske.

Manbyggnaden från 1833 är en kalkstensbyggnad i två våningar med faltak. Flygeln rymmer drängstuga och brygghus med bakugn. Gården delas upp i lillgård och storgård som skiljs av med en putsad mur.

Ekonomibyggnad med agtak

Ekonomibyggnad med agtak. Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Storgården har flera byggnader från 1700-talet, bl.a. en tröskvandring, där man med hjälp av hästarnas krafter tröskade säden. Här finns också en smedja, på behörigt avstånd eftersom den var så brandfarlig. 

Ladugården är sammanbyggd av flera delar med varierande ålder och funktion. Byggnaderna är uppförda i skiftesverksteknik, som på gotländksa kallas för bulhus. Taket är täckt med ag, kanske har du sett det på flera ställen på här på ön? Ag har en lång tradition på Gotland och återfinns på flertalet ekonomibyggnader, såsom magasin och ladugårdar, runt om i landskapet. Länsstyrelsen lämnar årligen bidrag till taktäckning och omryftning för att bibehålla traditionen och kunskapen om materialet. 

Gården har en tillhörade köks- och kryddträdgård och en riklig mängd fruktträd.

Tar du en promenad genom gårdens tillhörande ängsmark kommer nu snart ner till havet och den tillhörande strandboden. Tången, släket, användes som gödsel på åkrarna. Kringliggande skog och hagar gav bete till djuren och foder till vintern.

Bandtun

Bandtun omgärdar betesmarker Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Standtund

Standtun omgärdar köksträdgården, skyddar mot vind och ovälkomna gäster Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Bra att veta för dig som är besökare

Kontakt

Serviceinformation

  • Parkering
  • Rastplats

Information

Socken: Boge
Karaktär: Gårdsmiljö
Ägare: Stiftelsen Vike minnesgård
Skyddsform: Byggnadsminne