Boge Aner kvarn

Kvarnen vid Aner

Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Runt omkring på Gotland kan du se väder- och vattenkvarnar, mer eller mindre bevarade. Vattenkvarnen i Boge återupplivas av hembygdsföreningen vid några tillfällen om året. Då kan du höra slamrandet och känna dammet från när mjölet mals med vattenkraft och kvarnstenar.

När kvarnen är stilla och kugghjulen, bommarna och axlarna är vilande är det en rofylld miljö här vid Aner i Boge. Kvarnens aktivitet gör sig dock påmind av det vita mjöldamm som klär interiören. Kan du föreställa dig kvarnen i full aktivitet med strömmande vatten och det öronbedövande ljudet från kvarnstenarna, de stora kugghjulen, bommarna och axlarna som snurrar och rör sig? 

På Gotland har det funnits vatten- och väderkvarnar sedan medeltiden. Eftersom gårdarna hade självhushåll fanns de på var och varannan gård. När man senare dikade ut myrarna och vattnet försvann kunde många kvarnar inte längre användas. Nu är de flesta förfallna eller rentav borta.

Kvarnen vid Aner hör till dem som har fått ett bättre öde och restaurerats. Kvarnen är en av flera som byggdes i slutet av 1800-talet längs med Anerån. Ett hjul som är ungefär sex meter i diameter driver kvarnen. Inuti finns dubbla par kvarnstenar. Vattnet strömmar mot kvarnhjulet underifrån, vilket var vanligt på Gotland där vattenflödet inte var så stort.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Parkeringen ligger i anslutning till besöksplatsen.
  • För information om aktiviteter vid kvarnen hänvisar vi till Othem-Boge hembygdsförening.
  • Kvarnen ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Information

Socken: Boge
Karaktär: Vattenkvarn
Ägare: Privat
Skyddsform:
Byggnadsminne

Besöksplatser i närheten