Kulturhistoriska besöksplatser

Gotland är känt för sin rika kulturhistoria och många arkeologiska fynd. I markerna finns en mängd spår och lämningar från forntid till nutid. Det finns också ett stort intresse för öns historia, både bland bofasta och besökare.

Gålrums gravfält. CCBY Riksantikvarieämbetet.

Gålrums gravfält. CCBY Riksantikvarieämbetet.

På Gotland är det lätt att uppleva kulturhistorien på plats ute i landskapet. Exploateringstrycket på ön har historiskt sett inte varit lika högt som på fastlandet. Det innebär att många spår efter äldre tiders brukande ännu finns kvar att besöka och uppleva. Länsstyrelsen arbetar med att vårda och tillgängliggöra ett antal av dessa platser, så att den gotländska kulturhistorien skyddas och fler kan ta del av den. Platserna röjs och skyltas genom Länsstyrelsens eller lokala krafters försorg.

På besöksplatserna finns informationsskyltar och vid behov även spänger och stättor. Tillgänglighet och framkomlighet på platserna varierar. Tänk på att en del miljöer ligger på privat mark och att det därför är viktigt att visa hänsyn när du vistas på enskild persons ägor.

Ala Fjäle

Alskog Gålrum

Alskog Visne ängar

Anga Trullhalsar

Anga Båticke

Ardre Gunnfjauns kapell

Ardre Kaupungs slott

Boge Tjelvars grav/Tjälder

Boge Vike minnesgård

Boge Aner kvarn

Bro Stainkalm

Bunge Bunn

Bunge Prästgårdsruin

Burs Stavars hus

Burs Tomtbod fiskeläge

Buttle Änge

Bäl Aränget

Eksta Stora Karlsö

Eksta Djauvik fiskeläge

Eskelhem Ullviar rojr

Etelhem/Stånga Bendesbacke

Fide-Öja-Hamra kulturväg

Flering Blå lagunen

Fleringe Groddagården

Fole Vatlings

Fröjel Vallhagar

Fröjel Gannarve

Fröjel Sälle

Fårö Gamla hamn

Fårö Broa- Gåsemora kulturväg

Fårö Helgumannen fiskeläge

Fårö Bondas och Langhammars

Gammelgarn Herrgårdsklint

Gammelgarn Grynge

Ganthem Tomase

Garda Majbacken

Garda/Lau Digerrojr

Gothem Majster rojr

Grötlingbo Angatyr rojr

Grötlingbo Kattlunds museigård

Grötlingbo kulturväg

Hablingbo Havor

Hablingbo Petes museigård

Hall Hallshuk fiskeläge

Hangvar Elinghem

Hangvar Ihre (södra)

Hejnum Rings

Hellvi Ihre

Hellvi Kyllaj

Hellvi Prästgårdsruin

Hellvi S:t Olofs kapell

Hemse Smiss slott

Hörsne/ Bara Baraberget

Klinte Rannarve

Kräklingbo Torsburgen

Kräklingbo Hajdeby

Lau Kastalbacken

Levide/Sproge Backänget/Solsänget

Linde Lindeberget

Lojsta Lojsta hed

Lokrume Lauks

Lärbro Barläst

Lärbro Kauparve

Lärbro Bjärsgravfältet

Lärbro Gann

Lärbro Domarlunden/Lajkarhaid

Lärbro Pavalds

Norrlanda Bringes

Norrlanda Bjärs hög

Norrlanda Butrajvs

Norrlanda Fornstuga

Othem Enholmen

Rone Uggarde rojr

Rone Lejsto rojr

Rone Hus fiskeläge

Rute Fardume slott

Sanda Djaurmännen

Sanda Vivesholm

Sanda Kovik fiskeläge

Silte Stenarna vid Stenbro

Sproge/Levide Braidfloar

Stenkyrka Lilla Bjärsgravfältet

Stenkyrka Sudergårda

Stenkyrka Hjulkorsgraven

Stånga Lojsta slott

Sundre Kastal

Sundre Kettelvik

Sundre Kulturväg

Tingstäde Bulverket

Tingstäde Fallet

Tofta Gnisvärd skeppssättning

Tofta Gnisvärd fiskeläge

Vamlingbo Hule hällar

Vamlingbo Kastelle

Vamlingbo Bottarvegården

Visby Galgen

Visby Innerstad

Visby Annelund

Visby Stora Hästnäs

Visby Solberga kloster

Västergarn Paviken

Västergarn Västergarnsvallen

Väte Norrbys

Östergarn Grogarnsberget

Öja-Faludden kulturväg

Sidan är under under uppbyggnad och information om fler enskilda besöksplatser kommer att publiceras efterhand.

Kontakt