Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gammelgarn Herrgårdsklint

Stenmur Foto: Åsa Englund

Fornborgen vid Herrgårdsklint ligger något avsides till och stigen dit är kuperad och ojämn. Väl däruppe på klinten möts du av en vacker utsikt.

Husgrund och stenmur Foto: Åsa Englund

Fornborgen vid Herrgårdsklint är en så kallad klintborg med naturliga klippkanter avgränsar borgen åt tre håll. Lättillgängliga platser har förstärkts med murar som kan ha krönts av träpalissader. Det finns fortfarande en 2m hög bevarad mur på den södra sidan - det var troligtvis här i söder som borgens ingång en gång var.

Inne i borgen finns sex husgrunder, vilket är ovanligt för gotländska förhållanden. Eftersom de är ihopbyggda är det svårt att av göra hur många hus det egentligen var. Alla husgrunder är undersökta och de visar sig härstamma från järnåldern.

Husgrund inne i borgen Foto: Åsa Englund

Vi vet inte säkert hur borgarna har använts. Troligtvis har borgarna haft olika användningar på olika platser men användningen har säkert även varierat över tid.

Det finns ett 100-tal fornborgar på Gotland, den största, Torsburgen, hittar du strax intill Herrgårdsklint.

Träpallisad fornborg

Illustration hur en träpalissad kan ha sett ut. Illustration gjord av Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen.

Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Området ingår i naturreservatet Herrgårdsklint.

Information om naturreservatet

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
  • omkullfallna träd och buskar,
  • göra upp eld på annan än särskilt iordningställd plats,
  • framföra motordrivet fordon förutom på anvisade vägar,
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär-, matsvamp- och
  • blomplockning för eget behov är dock tillåtet


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Socken: Gammelgarn

Karaktär: Fornborg

Markägare: Naturvårdsverket

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Mer information på RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Herrgårdsklint ligger ca 3,5 km väster om Gammelgarn kyrka. Från strax söder om Glose gård leder skyltad väg fram till reservatet.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss