Byggnadsminnen

En byggnad eller anläggning som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan förklaras som byggnadsminne (BM) av Länsstyrelsen. Till vardags talar man om k-märkta byggnader, när man oftast menar byggnadsminnen.

På Gotland finns 378 byggnadsminnen (BM), som tillsammans visar på vilken kulturskatt vår byggda miljö utgör. Urvalet spänner över alltifrån Visbys medeltida bebyggelse till landsbygdens gotlandsgårdar med stenhus, men även enklare torpmiljöer och bulhus (skiftesverk). Byggnadsminnen kan vara privatägda men även offentliga byggnader, kyrkor, småindustrier och parker. Dessutom finns ett tiotal statliga byggnadsminnen (SBM) ägda av staten.

Mer om Gotlands byggnadsminnen i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.