Visne ängar

Foto: Åsa Englund

Här vid Visne ängar finns flera lämningar av husgrunder, gravar och vastar. Promenera längs kulturstigen, använd fantasin, kliv bakåt i historien och föreställ dig hur området kan ha sett ut med gårdsbebyggelse, åkermark, den gamla vägen och en sjö.

Husgrund Foto: Åsa Englund

De äldsta husgrunderna på Gotland är ungefär 2000 år gamla. Det finns ca 1800 sådana runt om på ön. I regel ligger husen nära betesmarken och vattensamlingar eller insjöar. Husen kunde ha metertjocka murar och var ofta avdelade så att både människor och djur kunde bo i dem.

Gårdarna vid Visne ängar

Vid Visne ängar har det funnits fyra gårdar under järnåldern och av dem finns ca tio husgrunder kvar. Men hur såg egentligen husen ut?

Av de husgrunder som finns här kan man tolka de kraftiga stengrunderna att dessa utgjort underlag för höga takkonstruktioner som stöttats inuti av stolpar. Taktäckningen kan ha utgjorts av torv, vass eller ag. Vid Lojsta slott kan du se hur ett sådant hus kunde se ut. 

Ag är ett halvgräs som växer på gotländska myrar. Ag som takmaterial har en lång tradition på Gotland. Länsstyrelsen lämnar årligen bidrag till omryftning och taktäckning för att bibehålla traditionen och kunskapen om materialet. 

Illustration Ulla Sjöswärd

Illustration av hur en grård kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Marken vid Visne ängar

Det finns också rester av åkrar och andra lämningar från jordbruk. Man odlade korn, vete och råg. Den värdefulla marken med säd hägnades in med stenhägnader, vastar, medan korna, svinen, fåren och de andra djuren gick fritt. Det finns även rester av fägator från husen som ledde djuren till betet i skogen. Lämningarna av dessa vastar, som finns på flera stället på Gotland, är viktiga delar för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur gårdarna kan ha sett ut.

Öster om husen låg en långsträckt myr, en våtmark, som nu är torrlagd och uppodlad. Från den rinner en bäck, där du kan se en sten med sliprännor i, där man enligt folktron slipade sina svärd. Varje gård hade sitt eget gravfält och ett sådant ligger söder om bäcken. I närheten finns också ett gammalt stenbrott.

Sten med sliprännor

Sten med sliprännor Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Till kulturstigen finns en vägledning Pdf, 1.7 MB.. Det tar ca 1 timme att gå stigen.
  • Kulturstigen går genom beteshagar med nötkreatur, för att ta sig till och runt stigen behöver även stättor passeras.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och inte skärpa ner.
  • Vid parkeringen finns lämningar som nås utan att stätta behöver passeras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Alskog
Karaktär: Husgrunder, kulturstig
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Besöksplatser i närheten

Karta

Kontakt