Områden med tillträdesförbud

På en del platser på Gotland finns fågel- och sälskyddsområden. Inom dessa områden råder tillträdesförbud under delar av året. Syftet är att sälarna och fåglarna ska vara ostörda under parnings- och häckningstider. Här kan du hitta information om var områdena finns och under vilka tider det råder tillträdesförbud.

Heligholmen Norsholmen Lagholmen Marpes Ryssnäs Bästeträsk Skenholmen Furilden Storholmen Reveln Brucebo Storsund Västergarns utholme Lilla Karlsö Stora Karlsö Ugnen Laus holmar Närsholmen Hummelbosholm Ålarve Rone ytterholme Grötlingboholme Näsrevet Faludden Stockviken Heligholmen

Kontakt