Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år är ett initiativ som leds av Svenskt friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Syftet är att få fler människor att prova friluftsliv samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. De flesta friluftsaktiviteterna sker i alla de friluftsföreningar som finns på Gotland. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med föreningarna och andra aktörer i länet.

Logotyp för Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

Friluftsbingo och krysslistor

Även länsstyrelsen anordnar en del aktiviteter under Friluftslivets år. Aktiviteterna har fått anpassas efter smittspridningen av covid-19 och rådande restriktioner. För att uppmuntra till egen aktivitet i det fria har länsstyrelsen tagit fram en friluftsbingo med vintertema som man kan skriva ut och spela själv eller med sina närmaste. Den kommer att följas av fler årstidsbingon under året.

Sedan tidigare har länsstyrelsen tagit fram en krysslista för länets omkring 150 naturreservat och ytterligare en krysslista med kulturbesöksmål.

Bingorutor med bilder på våraktiviteter eller uppmaningar att göra våraktiviteter. Ett exempel: Räkna till 50 blåsippor!

Delta i friluftslivets år! Nu finns sommarens bingobricka för nedladdning. Skriv ut den hemma och försök fylla hela brickan. Ta gärna en bild och dela i sociala medier. Märk posten med #friluftsbingo #luftenarfri @naturumgotland @lansstyrelsengotland

Invigningen av friluftslivets år

Den 22 januari invigdes friluftslivets år. Landshövdingen i Gotlands län Anders Flanking invigde med en videohälsning från Galgbergets naturreservat i Visby. Uppsala läns landshövding har utmanat landets övriga landshövdingar att göra fler aktiviteter i en landshövdingestafett. Detta vara Anders Flankings första bidrag till Landshövdingestafetten.

Gotlands friluftsföreningar

Den största deen av det organiserade friluftslivet på Gotland sker genom öns friluftsföreningar. För tillfället har många föreningar svårt att organisera friluftsliv på grund av smittspridningen i samhället av covid-19 och de rådande restriktionerna. Andra föreningar klarar att hålla igång en stor del av sin verksamhet genom att begränsa deltagarantalet.

Naturum

Under säsongen kommer även naturum Gotland att uppmärksamma och jobba för att få fler att upptäcka friluftslivet. Kanske kan du vandra i ett nytt naturreservat, steka pannkakor i en stekpanna över öppen eld, bada i ett träsk eller hitta ett nytt skogsparti nära dig? Håll ögonen öppna på naturums hemsida eller sociala medier för att se vad som händer.

Naturum Gotland Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag.

Läs mer om länsstyrelsens arbete för friluftslivet:

Mål för friluftslivet

LOGO med texten Luften är fri - friluftslivets år 2021

Kontakt