Delsträcka Björkume–Lickershamn

Björkume

8,9 kilometer, cirka 3 timmar

Lättvandrad

Tiden är beräknad med en gånghastighet på tre kilometer per timme 

Klintkustleden startar i Björkume naturreservat i Lummelunda. Reservatet omfattar ett närmare 240 hektar stort skogs- och myrområde. Från vägen tar dig leden genom den glesa och örtrika tallskogen via våtmarker ner till Rönnklint vid havet. Klinten reser sig 30 m upp från stranden och från leden har du en magnifik utblick över havet.

Havet är ständigt närvarande när du vandrar norrut mot Stenkyrkehuk. I norra delen av reservatet vandrar du nästan nere på stranden fram till ett sommarstugeområde. Vid fyren viker leden av upp på klinten igen och du kommer återigen in i skogen ovanpå klinten fram till nästa naturreservat - Törrvesklint. Klintens höjd varierar här mellan 20 och 30 meter och når sin högsta nivå just vid Törrvesklint, en markant utstickande ”klintnäsa”, från vilken du har en storslagen utsikt. Reservatet är till stor del bevuxet med gammal barrskog dominerad av tall. Många av tallarna är mellan 150 och 200 år gamla. Här finns många döda träd där fåglar och insekter bor.

Leden fortsätter uppe på klinten fram till naturreservatet Jungfrun och vidare ner till Lickershamn. Rauken Jungfrun är Gotlands högsta rauk. Dess topp når 12 meter över den platå den står på och 26 meter över havet. Enligt sägnen skall rauken ha fått sitt namn efter ett tragiskt kärleksdrama som ägde rum här vid Lickershamn för snart 1000 år sedan.

Nedladdningsbar folder med information och karta:

Delsträcka Björkume-Lickershamn Pdf, 1.4 MB.

Kontakt