Gotlands nätverk för friluftsliv

Det finns ett nätverk för friluftsliv på Gotland som består av aktörer från både myndigheter, ideella sektorn, naturturismföretag med flera. Vi planerar att hålla en friluftsdialog varje år som tar upp aktuella frågor inom friluftslivet. Är du intresserad att vara med så ta kontakt med Länsstyrelsens friluftssamordnare.

Spång genom naturreservatet Kallgateburg

Aktuella bidrag och projekt

LONA

Lokala organisationer och föreningar kan söka LONA-bidrag för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt, i samverkan med kommunen. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Landsbygdsprogrammet

Inom Landsbygdsprogrammet kan företag, föreningar, organisationer, myndigheter och Region Gotland söka investeringsstöd för bland annat leder för vandring, cykling eller kanot.

Kulturhistoriska miljöer

Många söker sig ut och strövar i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Hos Länsstyrelsen kan du söka bidrag till vård och restaurering av fornlämningar och kulturlandskap som syftar till att sprida kunskap om och/eller tillgängliggöra kulturmiljöer. Många gånger sammanfaller detta med friluftslivsintressen.

Leader Gute

Det går även att söka medel för en mängd olika typer av friluftsprojekt hos Leader Gute. Mer information finns på Leader Gutes hemsida.

Kontakt