Områden med tillträdesförbud

På en del platser på Gotland finns fågel- och sälskyddsområden. Inom dessa områden råder tillträdesförbud under delar av året. Syftet är att sälarna och fåglarna ska vara ostörda under parnings- och häckningstider. Här kan du hitta information om var områdena finns och under vilka tider det råder tillträdesförbud.

Tillträdesförbud

Kontakt