Bästeträsk – Sveriges nästa nationalpark

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträsk på norra Gotland. Arbetet med att bilda en nationalpark i Bästeträskområdet har inletts. Arbetet sker i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland.