Förstudie nationalpark Bästeträsk

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland arbetar med en förstudie för att titta på hur området kan skyddas som nationalpark.

I Nationalparksplan för Sverige beskrivs vilka områden som Naturvårdsverket vill prioritera för att bilda nationalpark. Bästeträsk anges som ett prioriterat område i nationalparksplanen och en förstudie är det första steget i den processen.   

Förstudien ger viktiga underlag

Syftet med en förstudie är att närmare belysa förutsättningarna för att bilda en nationalpark. Resultaten från förstudien ligger sedan till grund för om ett beslut kan tas om att gå vidare med att börja bilda en nationalpark.

Under första delen av förstudien har vi arrangerat möten, workshops och fältvandringar för att ha en aktiv dialog med de som bor, verkar i eller har intresse av området. En kartläggning har gjorts över hur området används idag och vilka möjligheter och utmaningar de som bor, verkar i eller har intresse av området ser med en nationalpark.

Flera nya frågor väcktes under den första delen av förstudien och vi jobbar därför vidare med en fördjupad del av förstudien. Inom den fördjupade förstudien handlar frågeställningarna om bland annat råvattenuttag, skötsel, förvaltning, finansiering och näringsliv.

I slutet av september 2018 ska Förstudie nationalpark Bästeträsk vara klar.

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om Förstudie nationalpark Bästeträsk och om en fortsatt naturskyddsprocess i Bästeträskområdet direkt till din inkorg? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här nedan.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Läs de senaste nyhetsbreven i Förstudie nationalpark Bästeträsk:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyhetsbrev Förstudie nationalpark Bästeträsk september 2018.pdf 462.9 kB 2018-09-17 09.46
Nyhetsbrev Förstudie nationalpark Bästeträsk juli 2018.pdf 862.9 kB 2018-07-05 14.12

Se filmerna med resultat från den fördjupade förstudien

Se filmerna om den första delen av förstudien

Förstudie nationalpark Bästeträsk

Kontakt

Jenny Lundahl

Telefon 010-2239357

Karolina Johansson

Telefon 0498-258522

Projektledare för förstudien