Bästeträsk – Sveriges nästa nationalpark

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland inleder nu arbetet med att bilda en nationalpark i området.

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare i form av vandringsleder samt entréer och anläggningar för friluftslivet. Arbetet kommer ske i form av ett projekt i samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Samverkan och delaktighet är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark och många aktörer involveras. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

Under hösten och vintern 2019/2020 kommer arbetet främst bestå av att planera det kommande arbetet och upprätta en projektplan för projektet.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Håll dig uppdaterad på arbetet med att bilda nationalpark vid Bästeträsk: Prenumerera på vårt nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Förstudie ger viktiga underlag

Mellan 2016 och 2018 genomfördes en förstudie för att närmare belysa förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området. Under förstudien 
arrangerades möten, workshops och fältvandringar för att ha en aktiv dialog med de som bor, verkar i eller har intresse av området. En kartläggning gjordes även över hur området används idag och vilka möjligheter och utmaningar de som bor, verkar i eller har intresse av området ser med en nationalpark. Förstudien fortsatte även med en fördjupad del där frågeställningarna bland annat handlade om råvattenuttag, skötsel, förvaltning, finansiering och näringsliv. Resultaten från förstudien är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att bilda en nationalpark.

Se filmerna från förstudien

Kontakt