Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Aktuellt om coronapandemin

Här hittar du information om restriktioner och allmänna råd som gäller från 1 december 2021.

KALENDER

 • 29 03 nov 2021 dec 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Grön jul! Låt kreativiteten flöda och bidra till en hållbar jul! Tillverkning av egna julklappar och eget julpynt, workshops och pryl- och klädbytardagar runtom på Gotland.

  Ingen anmälan krävs

 • 01 02 dec 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2021 Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att för andra året i rad bjuda in till en nationell samling.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 05 dec 2021 Klocka som ikon 10.30 - 18.00
  Inställt: Adventskaffe på residenset Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 har landshövdingen beslutat att ställa in adventskaffet på residenset den 5 december. Landshövdingeparets ambition är att öppna upp residenset o...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 10 dec 2021 Klocka som ikon 09.00 - 14.15
  Sociala perspektiv på bostadsmarknadsfrågan Länsstyrelsen bjuder in till en temadag den 10 december om sociala konsekvenser av bostadsfrågan. Dagen kommer fokusera på bostaden som en mänsklig rättighet, hur inträdeshinder på bostadsmarknaden dr...

  Anmäl dig här – senast 6 december

Djur

Hotade djur och växter

Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram.

Bo och leva

Hitta din vigselförrättare

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länet. Här kan du se vilka vigselförrättare som finns på Gotland. Du kontaktar vigselförrättaren direkt för att beställa en tid för vigsel.

Om oss

Inställt adventskaffe

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 har landshövdingen beslutat att ställa in adventskaffet på residenset den 5 december.

Om oss

Grön jul 2021

Låt kreativiteten flöda och bidra till en hållbar jul! Tillverkning av egna julklappar och eget julpynt, workshops och pryl- och klädbytardagar runtom på Gotland under vecka 48.

Samhälle

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Om oss

Täktverksamhet

I juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av sten vid Slite. Här hittar du information om länsstyrelsens remissvar och beslut i ärendet.

NYHETER

 • 2021-12-01

  Tillfredsställande tillgång på grundläggande betaltjänster

  Möjligheten att ta ut kontanter och sätta in dagskassor är goda i Gotlands län, däremot finns brister i tillgänglighet när det gäller betalningsförmedling, till exempel möjligheten att betala räkningar över disk. Det framkommer i länsstyrelsernas rapport "Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021" som presenteras för regeringen idag.
 • 2021-12-01

  Länsstyrelserna får ett utökat tillsynsuppdrag över säkerhetsskydd

  Den 1 december 2021 börjar ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen att gälla. I samband med ändringarna får länsstyrelse...
 • 2021-12-01

  Smittskyddsåtgärder återinförs och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden

  Från och med idag, den 1 december, ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa at...
 • 2021-12-01

  Ny ansökningsomgång för stöd till näringsidkare

  Regeringen har beslutat om en ny ansökningsomgång för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Den nya ansökningsomgång...