Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Aktuellt om coronapandemin

Här hittar du information om restriktioner och allmänna råd som gäller från 1 december 2021.

KALENDER

Natur och landsbygd

Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Bo och leva

Hitta en vigselförrättare på Gotland

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länet. Här kan du se vilka vigselförrättare som finns på Gotland och hur du kommer i kontakt med dem.

Miljö och vatten

Energi och klimat

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Djur

Återhållsamhet vid havsöringsfiske

Länsstyrelsen uppmanar till återhållsamhet i samband med fiske efter havsöring och rekommenderar att fiske i fredningsområdena undviks under januari.

Besöksmål

Klintkustleden

Längs Klintkustleden får du uppleva vida vyer och lära dig mer om den gotländska naturen. För närvarande är leden 30 km lång och binder ihop sex naturreservat.

Samhälle

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning eller hittar ett fornfynd.

NYHETER

 • 2022-01-18

  Åtgärder utifrån Försvarsmaktens beredskapsanpassning

  Försvarsmakten har till följd av Rysslands militära verksamhet i Europa beredskapsanpassat och placerat extra resurser på Gotland. För att viktiga aktörer i länet ska få information om beredskapsanpassningen har länsstyrelsen kallat till ett krissamverkansråd.
 • 2022-01-14

  Sänkt hastighet i Visby, på Fårö och i Katthammarsvik

  Länsstyrelsen har beslutat om nya permanenta hastighetsbegränsningar på tre vägavsnitt i länet. De nya hastighetsbegränsni...
 • 2022-01-13

  Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

  Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brotts...
 • 2022-01-12

  Nya restriktioner införs för verksamheter

  Idag, den 12 januari 2022, införs skärpta restriktioner för verksamheter på grund av att smittspridningen ökat drastiskt s...