Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Val 2022

Söndagen den 11 september var det val i Sverige. Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar bland annat för den slutgiltiga röstsammanräkningen.

KALENDER

Om oss

Aktuella utlysningar

En utlysning innebär att länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Här kan du se vilka utlysningar som är aktuella just nu.

Om oss

Ekodag 23 september

För att lyfta det ekologiska lantbruket och inspirera fler att ställa om sin verksamhet anordnar länsstyrelsen en EKO-dag den 23 september.

Natur och landsbygd

Nya fågelområden

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nya fågelområden till Natura 2000-nätverket. Ett förslag för Gotlands län är klart och ute för synpunkter. Här kan du ta del av förslaget.

Samhälle

Läget i omvärlden

Rysslands invasion av Ukraina påverkar omvärlden och Sverige på flera olika sätt. Här har vi samlat information om kriget och hur det påverkar Gotlands län.

Person som håller i en höna.

Natur och landsbygd

Krisstöd till jordbruket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadshöjningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Samhälle

Skärpt läge

Uppbyggnaden av totalförsvaret är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. I podden Skärpt läge får du veta mer om den civila delen av totalförsvaret.

NYHETER

 • 2022-09-27

  Så ska byggnaderna på Gotska Sandön och Stora Karlsö bevaras

  På både Gotska Sandön och Stora Karlsö finns statliga byggnadsminnen med höga kulturhistoriska värden. På uppdrag av Naturvårdsverket och Sjöfartsverket har länsstyrelsen nu tagit fram omfattande vårdprogram för byggnaderna. Vårdprogrammen sätter ramarna för hur öarnas fyrar och andra värdefulla byggnader ska restaureras för att på bästa sätt bevaras för framtiden, men också för möjlig utveckling.
 • 2022-09-27

  Nu går det att lämna anbud för att få statligt stöd för publik laddinfrastruktur

  Mellan 26 september och 7 oktober är det öppet för att lämna anbud för stöd till publik laddinfrastruktur via Klimatklivet...
 • 2022-09-26

  Om krisen kommer, har du tillräckligt med mat hemma?

  Den 26 september – 2 oktober är det åter dags för Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hante...
 • 2022-09-20

  Resultat i val till kommunfullmäktige klart

  Länsstyrelsen i Gotlands län har idag fastställt resultatet för valet till kommunfullmäktige i Gotlands kommun.