Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Hitta ut i naturen

Vackra naturreservat och spännande kulturmiljöer - på Gotland finns gott om dolda pärlor att upptäcka!

KALENDER

 • 04 mar 2024 Klocka som ikon 09.00 - 12.30
  Odlingsteknik för bärodling Har du en etablerad bärodling, eller är du intresserad av att fördjupa dig mer i hur dessa fungerar innan du startar upp en? Nu kan du kostnadsfritt öka dina kunskaper och få bättre förutsättningar fö...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 08 mar 2024 Klocka som ikon 08.00 - 10.00
  På väg mot ett jämställt Gotland På årets internationella kvinnodag blir det traditionsenlig frukost, goda exempel från gotländska verksamheter och en presentation av länets nya jämställdhetsstrategi.

  Anmäl dig här – senast 4 mars

 • 13 mar 2024 Klocka som ikon 10.00 - 13.00
  Att gödsla med släke Gotlands stränder fylls årligen med drivor av näringsrik släke som kan utgöra en viktig resurs för lantbruket. Men hur fungerar det egentligen att använda släke som gödningsmedel – och vad säger forsk...

  Anmäl dig här – senast 11 mars

 • 14 mar 2024 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Hasselnötter och hasselnötsodling del 1
  – vårt bortglömda livsmedel och kulturarv
  Finns det en bortglömd resurs i våra gotländska ängen och hassellundar? Under den här dagen tar författaren och skogsträdgårdsmästaren Philipp Weiss med oss in i nötodlingens magiska värld.

  Anmäl dig här – senast 11 mars

Om oss

Stöd att söka inom lokal matkultur

Mellan den 15 februari och 15 maj finns ett stöd att söka för kompetensutveckling inom livsmedel och besöksnäring.

Om oss

Stöd till biologisk mångfald

Från 1 februari finns ett stöd att söka för samarbetsprojekt som resulterar i nyanläggning av blommande ytor och andra livsmiljöer i odlingslandskapet.

Besöksmål

På gång i reservat och vid besöksplatser

Här hittar du aktuell information om planerade och genomförda åtgärder i gotländska naturreservat och vid våra kulturbesöksplatser.

Natur och landsbygd

Landsbygdsaktuellt

Under Landsbygdsaktuellt samlar vi aktuell information för dig som är intresserad av landsbygdsfrågor.

Om oss

Jämställt Gotland?

Är vi jämställda på Gotland? Nej, det finns faktiskt en hel del kvar att jobba på. Länsstyrelsen har nu tagit fram en jämställdhetsstrategi för länet 2024-2027.

Natur och landsbygd

Kostnadsfri rådgivning

Som mark- och gårdsförvaltare kan du få kostnadsfri enskild rådgivning inom kulturmiljöer, ängs- och betesmarker, småbiotoper, gårdsmiljöer och betesrestaurering.

NYHETER

 • 2024-02-27

  Se fisk-TV från Paviken

  Under våren går många fiskar upp i de gotländska vattendragen för att leka. I år går det för första gången att följa fiskv...
 • 2024-02-26

  Biologisk mångfald och minskade växthusgaser efter årets våtmarksinsatser

  Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2023 års sammanställn...
 • 2024-02-26

  Pågående bekämpning av vresros och skogsklematis

  Vresros är en av de invasiva främmande arter på Gotland som utgör störst hot mot den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen ...

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss