KALENDER

 • 06 okt 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbinarium Rasism i arbetslivet, tillfälle 2 Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala ...

  Anmäl dig här – senast 29 september

 • 12 okt 2021 Klocka som ikon 08.40 - 12.30
  Ojämlikt och ojämställt Välkommen till en digital utbildning om hälsa och ekonomi hos kvinnor och män med funktionsnedsättning.

  Anmäl dig här – senast 1 oktober

 • 12 okt 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Gotlands Energidialog 2021 Årets tema: Cirkulär ekonomi som verktyg för att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen på Gotland.

  Anmäl dig här – senast 11 oktober

 • 19 okt 2021 Klocka som ikon 13.30 - 15.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – oktober Länsstyrelsen anordnar en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 14 oktober

Om oss

Enkät inför bildandet av marint reservat

Länsstyrelsen planerar att bilda ett marint reservat i havet norr om Östergarnslandet. Inför bildandet vill vi genom en enkät veta mer om hur områdets används idag och hur det använts historiskt.

Besöksmål

Motortrafik i naturen

Allemansrätten ger oss en fantastisk möjlighet att vistas i naturen. Men kom ihåg att allemansrätten inte omfattar att köra med motorfordon i skog och mark eller på stränder.

Bo och leva

Aktuella handläggningstider

Länsstyrelsen har många nya uppdrag kopplade till den pågående pandemin som behöver prioriteras i dagsläget. Det kan i vissa fall leda till längre svars- och handläggningstider än normalt.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Här hittar du information om vart du kan vända dig och en sammanställning med vanliga frågor och svar om vilda djur.

Natur och landsbygd

Samla fossil - vad gäller?

Fossiler är vackra minnen från urtiden. Det är viktigt att de får finnas kvar för kommande generationer, därför måste insamling ske med stor hänsyn och försiktighet.

Om oss

Tips på coronaanpassade upplevelser

Gotland har ett stort utbud av upplevelser. Om du tar ansvar och håller avstånd finns det mycket att upptäcka. Här har vi samlat våra bästa tips!

NYHETER

 • 2021-09-23

  Länsstyrelsens covid-19-stab avvecklas

  Efter nästan 18 månader avvecklar Länsstyrelsen i Gotlands län sin covid-19-stab. Länsstyrelsens återstående uppdrag kopplade till pandemin kommer från och med 1 oktober att hanteras av myndighetens organisation för Tjänsteman i beredskap (TIB) och inom ordinarie verksamhet.
 • 2021-09-23

  Tack till dig som svarade på enkäten om den planerade nationalparken!

  Under sommaren har det varit möjligt att besvara en enkät bland annat om vilka förhoppningar man har på den planerade nati...
 • 2021-09-21

  Samlad lägesbild för Gotlands län

  Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslive...
 • 2021-09-21

  Beta din kalkbarrskog och få upp till 100 000 kronor i stängselbidrag

  Under hösten kan du som äger kalkbarrskog med höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag på upp till 75 procent av kostn...