Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Hitta ut i naturen

Vackra naturreservat och spännande kulturmiljöer - på Gotland finns gott om dolda pärlor att upptäcka!

KALENDER

 • 18 jun 2024 Klocka som ikon 10.00 - 13.00
  Fältvandring om biologisk mångfald i åkerlandskapet Välkommen på en fältvandring om biologisk mångfald i åkerlandskapet hos Anita Hägg i När tillsammans med Anne Meyer på Waila.

  Anmäl dig här – senast 16 juni

 • 06 aug 2024 Klocka som ikon 13.00 - 15.30
  Fältvandring om biologisk mångfald och snittblomsodling Att odla snittblommor – ett sätt att öka den biologiska mångfalden i dina odlingar och stärka ekonomin i verksamheten. Fler och fler odlare ser nyttor av att integrera blommor i sina odlingar. Nu erbj...

  Anmäl dig här – senast 4 augusti

 • 20 sep 2024 Klocka som ikon 09.30 - 14.00
  Inspiration, kunskap och samverkan – så får vi Gotland att ställa om! För att ge mer kraft åt ”Gotland ställer om” behövs mer aktiviteter och mer samverkan. Vi bjuder därför in till en träff för inspiration och kunskapshöjning, diskussioner kring aktiviteter, samordning...

  Anmäl dig här – senast 18 september

 • 23 sep 2024 Klocka som ikon 18.00 - 20.30
  Hästens foder och hästgödsel som resurs Hur ska vi tänka kring utfodring av våra hästar? Och hur kan vi bättre ta vara på gödsel som en resurs istället för att se det som ett problem? Dessa frågor kommer vi fokusera på under en kvällskurs m...

  Anmäl dig här – senast 19 september

Natur och landsbygd

Nytt restaureringsstöd

Nu finns ett stöd för restaurering av ängsmark, betesmark och tidigare hamlade träd att söka fram till den 11 augusti.

Djur

Stängselbidrag

Äger du kalkbarrskog med dokumenterat höga naturvärden på Gotland kan du ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete.

Om oss

Tyck till om ny nationalpark

Nu finns ett sammanställt förslag för den blivande nationalparken Bästeträsk. Tyck till om förslaget senast 14 juni!

Besöksmål

På gång i reservat och vid besöksplatser

Här hittar du aktuell information om planerade och genomförda åtgärder i gotländska naturreservat och vid våra kulturbesöksplatser.

Om oss

Vår roll i EU-valet

Det är länsstyrelsen som genomför den slutgiltiga rösträkningen. Du är välkommen att titta på när vi räknar röster den 10-12 juni.

Natur och landsbygd

Kostnadsfri rådgivning

Som mark- och gårdsförvaltare kan du få kostnadsfri enskild rådgivning inom kulturmiljöer, ängs- och betesmarker, småbiotoper, gårdsmiljöer och betesrestaurering.

NYHETER

 • 2024-06-13

  Tidigare okänd fornborg hittad under promenad

  Under en promenad i Lummelunda tillsammans med sin hund gjorde arkeolog Ny Björn Gustafsson ett ovanligt fynd. I terrängen framträdde en tidigare okänd och oregistrerad fornborg. Länsstyrelsen har nu besiktigat nyfyndet och registrerat det i Fornsök.
 • 2024-06-11

  Nytt stöd för restaurering av ängsmark, betesmark och hamlade träd

  Nu finns ett nytt stöd att söka för att restaurera värdefulla marker som tidigare varit ängs- och betesmark och träd som t...
 • 2024-06-07

  Väg till Blå lagunen avstängd 13-14 juni

  Vägen till kalkbrottet Blå lagunen kommer att vara avstängd mellan 13 och 14 juni på grund av våtmarksfrämjande vägarbete.
 • 2024-05-31

  Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut angående Vindpark Aurora

  Länsstyrelsen i Gotlands län har på regeringens uppdrag berett tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon f...

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss