Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Hitta ut i naturen

Vackra naturreservat och spännande kulturmiljöer - på Gotland finns gott om dolda pärlor att upptäcka!

KALENDER

 • 06 aug 2024 Klocka som ikon 13.00 - 15.30
  Fältvandring om biologisk mångfald och snittblomsodling Att odla snittblommor – ett sätt att öka den biologiska mångfalden i dina odlingar och stärka ekonomin i verksamheten. Fler och fler odlare ser nyttor av att integrera blommor i sina odlingar. Nu erbj...

  Anmäl dig här – senast 4 augusti

 • 29 aug 2024 Klocka som ikon 09.30 - 15.30
  Hasselnötter och hasselnötsodling del 2
  – Nötupprop!
  I vilken socken och på vilken gård/buske hittar vi de största hasselnötterna? Störst, tyngst, eller flest nötter per klase? Runda eller mer avlånga? Hur ser egentligen våra gotländska hasselnötter ut ...

  Anmäl dig här – senast 27 augusti

 • 10 sep 2024 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Webbinarium: Översiktsplanering vid kusten Regional kustsamverkan Blekinge, Kalmar och Gotland bjuder in till ett webbinarium om översiktsplanering vid kusten.

  Anmäl dig här – senast 6 september

 • 11 sep 2024 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning: GIS-stöd för små avlopp 11 september Välkommen till en webbutbildning om hur du använder GIS-stödet för små avlopp vid bedömning av skyddsnivån i samband med prövning av små avlopp. Vi lär dig hur verktyget är uppbyggt och hur du kan anv...

  Anmäl dig här – senast 6 september

Natur och landsbygd

Nytt restaureringsstöd

Nu finns ett stöd för restaurering av ängsmark, betesmark och tidigare hamlade träd att söka fram till den 11 augusti.

Djur

Stängselbidrag

Äger du kalkbarrskog med dokumenterat höga naturvärden på Gotland kan du ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete.

Delta i vår enkät om betaltjänster

Vi undersöker behovet av grundläggande betaltjänster. Du hjälper oss om du svarar på några frågor!

Besöksmål

På gång i reservat och vid besöksplatser

Här hittar du aktuell information om planerade och genomförda åtgärder i gotländska naturreservat och vid våra kulturbesöksplatser.

Om oss

Sommarens naturguidningar

Ladda ner Naturum Gotlands guide till sommarens naturguidningar i länet!

Natur och landsbygd

Kostnadsfri rådgivning

Som mark- och gårdsförvaltare kan du få kostnadsfri enskild rådgivning inom kulturmiljöer, ängs- och betesmarker, småbiotoper, gårdsmiljöer och betesrestaurering.

NYHETER

 • 2024-07-11

  Begränsad fasadbelysning på kyrkor kan hjälpa Gotlands fladdermöss

  De senaste åren har det pågått en inventering av fladdermöss i gotländska kyrkor. I en ny rapport från länsstyrelsen framkommer att fladdermöss eller spår av fladdermöss påträffades i 62 procent av de 87 undersökta kyrkorna och kyrkogårdarna, och att fladdermössen trivs bäst i kyrkor utan fasadbelysning eller där belysningen släcks under de timmar på natten då fladdermössen är som mest aktiva.
 • 2024-07-05

  Fler nyanlända nu när ukrainare kan folkbokföra sig

  Antalet nyanlända som kan anvisas till Gotland under 2024 höjs från 20 till 109 efter en revidering av regeringen. Anledni...
 • 2024-07-03

  Ta del av länsstyrelsernas seminarier från Almedalen

  Under årets Almedalsvecka arrangerade länsstyrelserna gemensamt tre seminarier. De handlade om ledarskap i kris och krig, ...
 • 2024-07-02

  Ulf Smedberg är Månadens klimathjälte

  Ibland finns det åtgärder som bidrar med flera synergieffekter. Det Ulf Smedberg sysslar med är just en sådan: bra både fö...

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss