KALENDER

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 27 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Webbinarium Rasism i arbetslivet, tillfälle 1 Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala ...

  Anmäl dig här – senast 20 april

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 14 maj

Besöksmål

På gång i reservaten

På väg ut i naturen? Här lägger vi löpande ut information om åtgärder som pågår eller har avslutats i de naturreservat som länsstyrelsen förvaltar.

Samhälle

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Bo och leva

Stipendier

Letar du efter stipendium eller bidrag som du kan söka? Du kan hitta stiftelser som ger ut stipendier i Länsstyrelsernas stiftelsesök.

Djur

Fiske

Planerar du för en fisketur? Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet.

Natur och landsbygd

Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur, som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Miljö och vatten

Klimatklivet

Den 13-27 april är det öppet för ansökningar inom Klimatklivet. Vill du göra en klimatinvestering och har frågor inför din ansökan? Kontakta gärna oss på länsstyrelsen för att få vägledning.

NYHETER

 • 2021-04-20

  Samlad lägesbild för Gotlands län

  Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.
 • 2021-04-16

  Pandemin har satt kommuners arbete med romsk inkludering på paus

  Länsstyrelsen Stockholm lämnade den 15 april en redovisning inom regeringsuppdraget att samordna och följa upp insatser in...
 • 2021-04-16

  Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet,...
 • 2021-04-13

  Samlad lägesbild för Gotlands län

  Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslive...