Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Varje kilowattimme räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

Om oss

Aktuella utlysningar

En utlysning innebär att länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Här kan du se vilka utlysningar som är aktuella just nu.

Om oss

Havsöringen fredad

Från och med den 1 oktober till och med den 31 december är havsöringen fredad inom 25 fredningsområden på Gotland.

Natur och landsbygd

Nya fågelområden

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nya fågelområden till Natura 2000-nätverket. Ett förslag för Gotlands län är klart och ute för synpunkter. Här kan du ta del av förslaget.

Samhälle

Läget i omvärlden

Rysslands invasion av Ukraina påverkar omvärlden och Sverige på flera olika sätt. Här har vi samlat information om kriget och hur det påverkar Gotlands län.

Person som håller i en höna.

Krisstöd till jordbruket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadshöjningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Samhälle

Skärpt läge

Uppbyggnaden av totalförsvaret är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. I podden Skärpt läge får du veta mer om den civila delen av totalförsvaret.

NYHETER

 • 2022-09-30

  Havsöringen fredad under lekperioden

  Från och med den 1 oktober till och med den 31 december är havsöringen fredad inom 25 fredningsområden på Gotland. Efter flera torra somrar är det nu av stor vikt att så många öringar som möjligt får chans att reproducera sig.
 • 2022-09-30

  Nya civilområden bidrar till stärkt motståndskraft

  Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige, varav Gotlands län ingår i det östra civilområdet. Indelningen är e...
 • 2022-09-27

  Så ska byggnaderna på Gotska Sandön och Stora Karlsö bevaras

  På både Gotska Sandön och Stora Karlsö finns statliga byggnadsminnen med höga kulturhistoriska värden. På uppdrag av Natur...
 • 2022-09-27

  Nu går det att lämna anbud för att få statligt stöd för publik laddinfrastruktur

  Mellan 26 september och 7 oktober är det öppet för att lämna anbud för stöd till publik laddinfrastruktur via Klimatklivet...