X-stream Regional samverkansövning i Gävleborgs län - "Det forsen kommer med det tar strömmen"

Om publikationen

Löpnummer:
2018:20
Diarienummer:
5837–2016
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Som ett led i att öka länets samlade krishanteringsförmåga anordnade Länsstyrelsen
Gävleborg en regional samverkansövning: X-stream. Simuleringsövningen med motspel
genomfördes den 6 december 2017 men samverkan planerades och övades i över ett års
tid från oktober 2016 t om december 2017.
Det beslutade scenariot var höga flöden i
Ljusnan med ett eventuellt dammhaveri.

Kontakt