X-stream Regional samverkansövning i Gävleborgs län - "Det forsen kommer med det tar strömmen"

Om publikationen

Löpnummer: 2018:20

Diarienummer: 5837–2016

ISBN/ISSN-nr: 0284–5954

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Som ett led i att öka länets samlade krishanteringsförmåga anordnade Länsstyrelsen
Gävleborg en regional samverkansövning: X-stream. Simuleringsövningen med motspel
genomfördes den 6 december 2017 men samverkan planerades och övades i över ett års
tid från oktober 2016 t om december 2017.
Det beslutade scenariot var höga flöden i
Ljusnan med ett eventuellt dammhaveri.

Kontakt