ViltXtra nr 1 2016

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

ViltXtra nr 1 2016

Länsstyrelsens nyhetsbrev om viltet i Gävleborg. I det här numret får du ta del av vad som har hänt inom länets viltförvaltning under december till april.

Kontakt