Vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

För att säkerställa en god vattenförsörjning både idag och i framtiden måste planering och styrning ske på flera nivåer i samhället. Arbetet med att säkerställa vattenförsörjningen inbegriper riktlinjer från ett stort antal nationella myndigheter, lagar, förordningar och föreskrifter. På den regionala nivån är det länsstyrelsens ansvar att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. Den regionala vattenförsörjningsplanen ska vara användbar både för länsstyrelsens eget arbete och för kommunerna i deras arbete på lokal nivå och främst som ett stöd i fysiska planeringsarbetet. 


Kontakt