Utvärdering av Åtgärdsprogram för miljömål 2014 - 2020 och överenskommelser

Om publikationen

Löpnummer:
2021:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport Utvärdering av Åtgärdsprogram för miljömål 2014 - 2020 och överenskommelser

Sveriges länsstyrelser har en övergripande och samordnande roll i det regionala arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål. Utifrån detta formulerade Länsstyrelsen Gävleborg ett åtgärdsprogram för miljömål. För att driva arbetet med åtgärdsprogrammet framåt valde Länsstyrelsen Gävleborg att skriva överenskommelser med totalt 18 aktörer i länet. Genom överenskommelserna åtog sig aktörerna att genomföra ett antal åtgärder kopplade till åtgärdsprogrammet. Syftet med denna utvärdering var att undersöka hur arbetet med åtgärdsprogrammet och överenskommelserna gått under programperioden, hur aktörerna upplevt arbetet och hur de vill att arbetet utvecklas framöver.

Kontakt