Uppföljning av Gävleborgs läns klimat- och energimål. Resultat fram till 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av Gävleborgs län klimat- och energimål - Resultat fram till 2016

Denna rapport är en fortsättning och uppföljning av den rapport som skrevs 2012 av Länsstyrelsen Gävleborg, ”Klimat- och energimål för Gävleborgs län”

Syftet med denna rapport har varit att:

  • - Uppdatera den tidigare statistiken för energianvändning och växthusgasutsläpp med ny statistik.
  • - Kontrollera om något mål är uppnått eller hur det går för länet att nå det.
  • - Ge förslag på hur länet kan nå målen i framtiden.

Kontakt