Undersökning av bottenfaunan i Färnebofjärdens nationalpark 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

2018 gjordes en undersökning av bottenfaunan i fyra områden i Färnebofjärdens nationalpark, samma områden mellan Tyttbo och Gysinge som undersöktes år 2013. Prover togs vid tre olika djup och djuren artbestämdes under mikroskop på ett laboratorie. Resultatet av både art- och individantal och också statusgraden var anmärkningsvärt lik det som visades vid undersökningen 2013.

Kontakt