Undersökning av bottenfaunan i Färnebofjärdens nationalpark 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

2018 gjordes en undersökning av bottenfaunan i fyra områden i Färnebofjärdens nationalpark, samma områden mellan Tyttbo och Gysinge som undersöktes år 2013. Prover togs vid tre olika djup och djuren artbestämdes under mikroskop på ett laboratorie. Resultatet av både art- och individantal och också statusgraden var anmärkningsvärt lik det som visades vid undersökningen 2013.

Kontakt