Tjäderns framtida möjligheter i Färnebofjärdens nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:
2016:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport
Tjäderns framtida möjligheter i Färnebofjärdens nationalpark

Tidigare inventeringar har visat att antalet tjädrar, minskar i Färnebofjärdens nationalpark. Denna rapport är en uppföljning av tidigare inventeringar, där orsakerna till minskningen analyseras och besvaras. Den huvudsakliga orsaken till minskningen är att tjädern missgynnats av de skogliga förändringarna i kombination med hur omlandet skogsbrukas.

Rapporten är gjord av Göran Rönning och Bengt Oldhammer.

Kontakt