Tjäderns framtida möjligheter i Färnebofjärdens nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: 2016:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 55

Publikationstyp: Rapport

Tjäderns framtida möjligheter i Färnebofjärdens nationalpark

Tidigare inventeringar har visat att antalet tjädrar, minskar i Färnebofjärdens nationalpark. Denna rapport är en uppföljning av tidigare inventeringar, där orsakerna till minskningen analyseras och besvaras. Den huvudsakliga orsaken till minskningen är att tjädern missgynnats av de skogliga förändringarna i kombination med hur omlandet skogsbrukas.

Rapporten är gjord av Göran Rönning och Bengt Oldhammer.

Kontakt