Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Arbetet med att ta fram en strategi för arbetet med
formellt skydd (naturreservat, biotopskyddsområden
och naturvårdsavtal) inom Gävleborgs län har sin
utgångspunkt i den nationella strategi för formellt
skydd av skog som gemensamt tagits fram av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Observera att rapporten består av 3 delar

  • Del 1 - strategi
  • Del 2 - bakgrund till naturskydd
  • Del 3 - skogliga värdetrakter i Gävleborgs län

Kontakt