Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Arbetet med att ta fram en strategi för arbetet med
formellt skydd (naturreservat, biotopskyddsområden
och naturvårdsavtal) inom Gävleborgs län har sin
utgångspunkt i den nationella strategi för formellt
skydd av skog som gemensamt tagits fram av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Observera att rapporten består av 3 delar

  • Del 1 - strategi
  • Del 2 - bakgrund till naturskydd
  • Del 3 - skogliga värdetrakter i Gävleborgs län

Kontakt