Samverkansplan ensamkommande barn som försvinner

Om publikationen

Löpnummer:
2018:19
Diarienummer:
8384-2018
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Strategi

Alla barn på flykt har rätt till ett tryggt mottagande under tiden som barnets asylansökan prövas, och efter ett eventuellt uppehållstillstånd. Ett problem är att det händer att ett ensamkommande barn försvinner från sitt boende och hamnar i ett liv utanför samhällets skyddsnät. Det innebär att barnet inte får sina rättigheter tillgodosedda vad gäller exempelvis boende och trygghet, men också stora risker vad gäller till exempel utsatthet för människohandel och exploatering.

Denna samverkansplan syftar till att minimera försvinnanden av ensamkommande barn i Gävleborgs län, stärka ett väl samordnat agerande när ett barn försvinner samt bidra till att de försvunna barn som påträffas kan få sina behov tillgodosedda på bästa möjliga vis. Ambitionen är att dokumentet också ska kunna fungera vägledande i utformningen av ett mottagande som är så tryggt som möjligt för de ensamkommande barn som kommer till länet.

Kontakt