Rökfria skolgårdar i Gävleborg - en utopi?

Om publikationen

Löpnummer:
2016:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport
Rökfria skolgårdar i Gävleborg - en utopi?

En kartläggning kring rökfria skolgårdar i länet. Kartläggningsarbetet gjordes under 2016 av tidigare ANDT-samordnare Barbro Wåger. Syftet med kartläggningen var att ta reda på hur rökförbudet på skolgårdarna i länet efterlevs. Detta görs genom besök på skolgårdar, enkätundersökningar, telefonintervjuer samt en jämförelse med den tidigare kartläggningen från 2012.

Kontakt