Rökfria skolgårdar i Gävleborg - en utopi?

Om publikationen

Löpnummer: 2016:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Rökfria skolgårdar i Gävleborg - en utopi?

En kartläggning kring rökfria skolgårdar i länet. Kartläggningsarbetet gjordes under 2016 av tidigare ANDT-samordnare Barbro Wåger. Syftet med kartläggningen var att ta reda på hur rökförbudet på skolgårdarna i länet efterlevs. Detta görs genom besök på skolgårdar, enkätundersökningar, telefonintervjuer samt en jämförelse med den tidigare kartläggningen från 2012.

Kontakt