Reviderade aktivitetsplaner i VÅG för perioden 2021-2022

Om publikationen

Löpnummer:
2018:2
Diarienummer:
2018:2
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

VÅG, Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse, är Länsstyrelsen Gävleborgs plan enligt åtgärd 5 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Enligt åtgärd 5 ska Länsstyrelserna årligen aktualisera sina åtgärdsplaner för att säkerställa att åtgärderna i planerna genomförs och följs upp. Detta dokument utgör 2021 års revidering av Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan.

Kontakt