Reviderade aktivitetsplaner i VÅG för perioden 2020-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2018:2

Diarienummer: 2018:2

ISBN/ISSN-nr: 0284:5954

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

VÅG, Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse, är Länsstyrelsen Gävleborgs plan enligt åtgärd 5 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Enligt åtgärd 5 ska Länsstyrelserna årligen aktualisera sina åtgärdsplaner för att säkerställa att åtgärderna i planerna genomförs och följs upp. Detta dokument utgör 2020 års revidering av Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan.

Kontakt