Regional risk- och sårbarhetsanalys Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Regional risk- och sårbarhetsanalys Gävleborgs län

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen är framtagen för att öka medvetenheten om vilka risker och sårbarheter som finns i Gävleborgs län.

Kontakt