Regional risk- och sårbarhetsanalys Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Regional risk- och sårbarhetsanalys Gävleborgs län

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen är framtagen för att öka medvetenheten om vilka risker och sårbarheter som finns i Gävleborgs län.

Kontakt