Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 278

Publikationstyp: Strategi

Landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 syftar till att tillsammans med övriga strukturfonder bidra till att nå målen i strategin Europa 2020 om en smart och hållbar tillväxt för alla. Gävleborgs läns regionala handlingsplan för programmen är ett regionalt styrdokument som visar hur Länsstyrelsen kommer att arbeta för att nå våra regionala mål.

Kontakt