Regional handlingsplan för klimatanpassning Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–5954

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Gävleborgs län syftar till att studera, informera om och kartlägga kommunernas arbete med klimatanpassning. 
Resultatet har sedan i samråd med kommunerna och andra aktörer utmynnat i ett antal åtgärder som skall genomföras till och med 2020.

Kontakt