Regional handlingsplan för klimatanpassning Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Gävleborgs län syftar till att studera, informera om och kartlägga kommunernas arbete med klimatanpassning. 
Resultatet har sedan i samråd med kommunerna och andra aktörer utmynnat i ett antal åtgärder som skall genomföras till och med 2020.

Kontakt