Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Gävleborgs län 2019-2023

Om publikationen

Löpnummer:
2019:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Gävleborgs län 2019-2023

Kalkningsverksamheten i Gävleborg

Den övergripande strategin för kalkningsverksamheten är att bevara de biologiska värden som finns i försurningsdrabbade områden till dess att en försurningsåterhämtning skett. Kalkning av sjöar och vattendrag har en stark koppling till miljömålsarbetet och miljömålet ”Bara naturlig försurning”. Den övergripande strategin för kalkningsverksamheten är att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” och att påverka förutsättningarna för att kunna nå miljömålet ”Bara naturlig försurning”.

2018 kalkades det i 33 åtgärdsområden och totalt 2865 ton kalk spreds.

Kontakt