Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Gävleborgs län 2019-2023

Om publikationen

Löpnummer: 2019:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284:5954

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Gävleborgs län 2019-2023

Kalkningsverksamheten i Gävleborg

Den övergripande strategin för kalkningsverksamheten är att bevara de biologiska värden som finns i försurningsdrabbade områden till dess att en försurningsåterhämtning skett. Kalkning av sjöar och vattendrag har en stark koppling till miljömålsarbetet och miljömålet ”Bara naturlig försurning”. Den övergripande strategin för kalkningsverksamheten är att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” och att påverka förutsättningarna för att kunna nå miljömålet ”Bara naturlig försurning”.

2018 kalkades det i 33 åtgärdsområden och totalt 2865 ton kalk spreds.

Kontakt