Planera för förändratklimat i Gävleborg

Om publikationen

Löpnummer:
2015:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild Planera för förändrat klimat i Gävleborg

Anpassningen till ett klimat i förändring behöver göras på många plan i samhället, på såväl strukturell som individuell nivå. många av de aktörer som verkar i Gävleborgs län; myndigheter, kommuner, Regionen och näringsliv har mycket att vinna på att stå förberedda och motståndskraftiga för oförutsedda händelser i framtiden. Den här broschyren tar vi upp kortfattat hur klimatet förändras, vilka konsekvenser som Gävleborgs län står inför och hur vi kan hantera riskerna.

Kontakt