Planera för förändratklimat i Gävleborg

Om publikationen

Löpnummer: 2015:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–5954

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild Planera för förändrat klimat i Gävleborg

Anpassningen till ett klimat i förändring behöver göras på många plan i samhället, på såväl strukturell som individuell nivå. många av de aktörer som verkar i Gävleborgs län; myndigheter, kommuner, Regionen och näringsliv har mycket att vinna på att stå förberedda och motståndskraftiga för oförutsedda händelser i framtiden. Den här broschyren tar vi upp kortfattat hur klimatet förändras, vilka konsekvenser som Gävleborgs län står inför och hur vi kan hantera riskerna.

Kontakt