Pilotkartläggning av påverkan på sötvattenstränder

Om publikationen

Löpnummer:
2016:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Pilotkartläggning av påverkan på sötvattenstränder

I denna rapport presenteras resultatet av en rikstäckande kartering av inlandsstränders strandzon och av exploateringspåverkade ytor i strandzonen. Liknande karteringar kommer att göras med ca fem års intervall, och ger då möjlighet att följa upp exploatering av strandzonen på nationell, regional och lokal nivå. De kartor som produceras kan användas också för översiktlig planering. Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning.

Kontakt