Personsanering på skadeplats - Regional Samordningsfunktion Gävleborg

Om publikationen

Löpnummer:
2016:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Personsanering på skadeplats - Regional Samordningsfunktion Gävleborg

Ingen av våra styranden lagar, Lagen om skydd mot olyckor eller Hälso- och sjukvårdslagen detaljstyr personsanering på skadeplats. Däremot har dåvarande Räddningsverket, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i en gemensam rapport (Planering och samverkan vid händelser med farliga ämnen, 2008) slagit fast att berörda myndigheter bör utarbeta gemensamma riktlinjer om genomförandet av personsanering och vilken ansvarsfördelning som gäller. Utifrån denna rapport har detta dokument tagits fram av Regional samordningsfunktion (RSF) i Gävleborgs län. RSF består bland annat av representanter från Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Region Gävleborg och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kemkoordinator i Gävleborg.

Kontakt