Övervakning av ringlav i Gävleborgs län 1996 - 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2016:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport
Övervakning av ringlav i Gävleborgs län 1996 - 2013

I denna rapport presenteras Länsstyrelsen Gävleborgs övervakning av 19 växtplatser för ringlav. På sjutton år har arten minskat på 12 av växtplatserna och förklaringarna till minskningen är bland annat avverkningar, dikning samt för täta skogar.

I Sverige finns två kärnområden för arten, Gävleborg-Dalarna och Norrbottens län. Ringlaven har de senaste 50 åren minskat eller helt försvunnit från många växtplatser. Den är rödlistad av Artdatabanken i kategorin VU – sårbar.

Länsstyrelsen i Gävleborg har sedan 1996 övervakat dessa växtplatser. Den senaste inventeringen från 2013 visar att arten minskat på två tredjedelar av växtplatserna och ökat på en tredjedel. Sett över alla 19 växtplatserna tillsammans, har mängden ringlav minskat med 25 – 30 %.

Kontakt