Övergripande riktlinjer för älgförvaltningen inom Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Övergripande riktlinjer för älgförvaltningen inom Gävleborgs län

Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala älgförvaltningen så att uppsatta mål kan uppnås.

Kontakt