Övergripande riktlinjer för älgförvaltningen inom Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Övergripande riktlinjer för älgförvaltningen inom Gävleborgs län

Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala älgförvaltningen så att uppsatta mål kan uppnås.

Kontakt