Olycksutredning– Skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2020:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Denna utredning har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun. Utredningen fokuserar på hur räddningsinsatsen
har genomförts för att sprida lärdomar och erfarenheter. I kombination med MBS:s utredning ”Brandsommaren 2018 – Vad hände, och varför?”
av Anders Granström besvaras det som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska utredas, det vill säga händelsens orsaker, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

Kontakt