Olycksutredning– Skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2020:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–5954

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Denna utredning har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun. Utredningen fokuserar på hur räddningsinsatsen
har genomförts för att sprida lärdomar och erfarenheter. I kombination med MBS:s utredning ”Brandsommaren 2018 – Vad hände, och varför?”
av Anders Granström besvaras det som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska utredas, det vill säga händelsens orsaker, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

Kontakt