Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport


Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017 baseras på svaren från de 1414 personer i Gävleborgs län och 1260 personer i Dalarnas län som besvarat den nationella miljöhälsoenkäten (MHE 15) som 2015 gick ut till 88 500 personer i åldern 18-84 år som bott i Sverige i minst 5 år.

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017 ger en aktuell bild av hur befolkningen uppfattar hur olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa. Rapporten beskriver även aktuellt kunskapsläge vad gäller exponering och förekomst av faktorer i miljön, hälsoeffekter och risker vid exponering samt belyser skillnader mellan grupper såsom kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet.

Kontakt