Miljögifter i fisk i Gavleån 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:9

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Miljögifter i fisk i Gavleån 2016

Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommun avsatte under 2016 medel för att undersöka miljögifter i fisk i Gavleån. Resultatet är sammanställt av Inger Kindvall och Mirja Törnquist i denna rapport. Patrik Stenroth har skrivit avsnittet om fiskarnas levnadsvanor. I projektgruppen har också Lijana Gottby och Pär Granström medverkat. Bernt Moberg, Aquavision samordnade fisket och underlaget till undersökningarna.

Kontakt