Miljögifter i fisk i Gavleån 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Miljögifter i fisk i Gavleån 2016

Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommun avsatte under 2016 medel för att undersöka miljögifter i fisk i Gavleån. Resultatet är sammanställt av Inger Kindvall och Mirja Törnquist i denna rapport. Patrik Stenroth har skrivit avsnittet om fiskarnas levnadsvanor. I projektgruppen har också Lijana Gottby och Pär Granström medverkat. Bernt Moberg, Aquavision samordnade fisket och underlaget till undersökningarna.

Kontakt