Med uppehållstillstånd för studier

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
4354-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten med uppehållstillstånd för studier

Nationell kartläggning av situationen för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier. Kartläggningen syftar till att genom en enkätundersökning till landets kommuner tydliggöra
hur situationen ser ut för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier, vilka resurser som finns tillgängliga för målgruppen på lokal nivå samt i vilken omfattning målgruppen har insatser från socialtjänsten.

Kontakt