Marinekologisk inventering och kartering i Nordanstigs kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2020:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med att uppnå det nationella målet att skydda 10 procent av havsarealen i ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Den låga andelen skydd i Gävleborgs län beror till stor del på bristande kunskap om de marina naturvärdena.

För att öka kunskapen om marina naturvärden och därmed bidra till att öka takten av marina naturreservatsbildningen startades projektet MarPro-X, som pågick mellan år 2017–2020. Projektet samfinansierades av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Gävleborg.

Rapporten fokuserar på områden i Nordanstigs kommun, men är bara en i serien av flera marina inventeringar som utförts i länet. En lista med samtliga publicerade marina inventeringsrapporter finns i slutet av denna rapport. Nordanstigskusten är exponerade med en låg exploateringsgrad, och det reflekteras i inventeringsresultaten med stora och friska tångbestånd och höga naturvärden omkring Tjuvön, Jättholmarna, Lönnånger och Karelen/Ornskapen. Eftersom artrikedom var låg omkring Korvgrundshällan klassas den som ett område med måttliga naturvärden.

Kontakt