LIV - Laxfisk i nedre Dalälven

Om publikationen

Löpnummer: 2018:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–5954

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 326

Publikationstyp: Rapport

Syftet med LIV-projektet har varit att undersöka möjligheten att återskapa fiskvandring och reproduktionspotential för laxfiskar för att i framtiden återfå självreproducerande vildlax och havsöring i en av landets största älvar, Dalälven.

Projektet har utfört en helhetsanalys av Nedre Dalälvens möjligheter och åtgärdsbehov och sedan utrett vilken potential som finns för laxartade fiskar i området från kusten upp till Näs kraftverk i Avesta. Projektet har tittat på hur det ser ut i dag och hur det kan komma att se ut efter åtgärder beskrivna som olika scenarier. Åtgärderna gäller både miljöer i älven och projekteringar för fiskvägar och förändrad flödesregim.  

Kontakt